Tanulókártyák mobilon

Elkészült a Tanulás játékkal, tanulókártyák című módszertani egységünk mobilapplikációja.

A tanulókártyás játék a gondolkodásfejlesztés kiváló eszköze, hozzásegíti a gyerekeket az iskolai sikerességhez. A tanulókártyákon a tanuló fejlődését és/vagy a tananyag elsajátítását támogató feladatok, kérdések vannak.

Az elérhetőség linkje:
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Tanul%C3%A1si+K%C3%B6rnyezet+Kutat%C3%B3csoport

Módszertani fejlesztés és tanulói vizsgálatok

2022. szeptember 1-jén megkezdődött kutatásunk legizgalmasabb része, a 2 évig tartó módszertani fejlesztés az iskolákban. Ennek a hatása csak akkor mutatható ki, ha a tanulók fejlettségét az induláskor és a fejlesztési szakasz végén is megvizsgáljuk. A bemeneti vizsgálatok október végén lezárultak. A módszertani fejlesztést vállaló 19 iskola 20 fejlesztő osztályában 441, a 30 kontrollcsoport esetében 486 tanulót vizsgáltak a pedagógusok.

Elkezdődött a beérkezett adatok tisztítása és összesítése. 

A MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási program részeként a pedagógusok mentálhigiénés állapotáról alaposabb ismereteket kívánunk szerezni.


A kutatással körbejárjuk a pedagógusok mentális egészségének hátterét. Összefüggéseket keresünk a kiégés, a mentális egészség, az értékrend, a testi tünetek, és a társadalmi státusz között.

A kérdőív célcsoportja: óvodapedagógusok, tanítok, tanárok, bölcsődében, speciális iskolában, szakiskolában, szakgimnáziumban, szakközépiskolában pedagógiai munkát végzők.

A kérdőívet Dr. Elekes Györgyi (kutató): elekes.gyorgyi@avkf.hu és Dr. Gombás Judit (kutató): gombas.judit@avkf.hu állította össze.

Kérdőív linkje itt érhető el.

A kutatócsoport leadta az 1. kutatási évről szóló beszámolót

1. Előkészítési időszak: 2021. szeptember 1. – 2022. február 28.

A kutatócsoport 10 főből áll, amelyhez egy belső kutatási csoport (4 fő) csatlakozott. Ezzel a kiegészítő kutatással nagyobb hangsúlyt kapnak a tanítók szociális és mentális jellemzői.

A Váci Egyházmegye által fenntartott intézmények, valamint a Klebelsberg Központ Váci, Balassagyarmati, Dunakeszi Tankerületeinek az iskoláiból 20 fejlesztő iskola 38 pedagógusa, illetve 15 kontrolliskola 21 pedagógusa vesz részt a kutatásban. Így több, mint 700 elsőosztályos gyermekre terjed ki a követés. Emellett Sakkpalota módszerrel tanító tíz iskolai osztály is bekerült a kutatási mintába, így a következő szakaszban megközelítőleg ezer gyermek vizsgálata indul meg.

A honlapon online platform áll rendelkezésre az intézményi regisztrációhoz, és a kutatási adatbázis számára. Honlap: https://tanulas-kutatas.hu

Kutatási e-mail: tanulaskutatas@gmail.com

A honlap és a kutatásról információk elérhetők a Főiskola honlapjáról is: https://avkf.hu/avkf-es-egysegei/kutato-fejleszto-muhelyek; https://avkf.hu/wp-content/uploads/2022/02/mta-avkf-tanulasi-kornyezet-kutatas-leiras-korr.pdf

A módszertani fejlesztés elkészült három dimenzióban – fejlesztés, térszervezés és tanulásszervezés. A munkaváltozatokat a kutatócsoport áttekintette, elemezte. Az általunk „labor iskoláknak” nevezett iskolákban történt kipróbálás után a próbát végző pedagógusok visszajelzéseit követő módosítás és véglegesítés után az anyag a kialakított sablonba került.

Nehézséget okozott az iskolákkal a kommunikáció. Jellemzően támogató hozzáállással találkoztunk a fenntartók részéről, de egyetlen egy esetben sem kaptunk intézményi elérhetőségeket, hogy közvetlenül levelezhessünk az iskolákkal. Erősítés a főiskolai kutatók bekapcsolódása a kutatásba.

2. Pedagógusi felkészülési időszak: 2022. március 1. – 2022. augusztus 31.

A kutatási tervben rögzített három dimenzióban 17 módszertani egységet fejlesztettünk. A módszertani egységekhez a pedagógusok személyre szóló csomagban megkapták a módszertani leírásokat, mellékleteket és a legfontosabb alapeszközöket is.

A fejlesztett módszertani egységek témái: a beszédhanghallás fejlesztése, képek, rajzok használata, vizualizáció, hívóképek, ének-zenei fejlesztés, szenzomotoros fejlesztés, az ujjtudatosság fejlesztése, mondókák, rigmusok, gesztusok, mozdulatok, mozgáspihenő, az algoritmusok használata, a Mondrian Blocks használata, a pókábramódszer, táblás társasjátékok és a tanulókártyák, a szabad mozgás lehetősége, a tanulási térben elhelyezett eszközök, forgó tanterem (komfortérzet), egyértelmű szabályok, a tanulók aktivitása, rendszeres tevékenységek, mediált és önirányított tanulás.

A pedagógusok felkészülése három lépcsőben zajlott: egy online és két jelenléti alkalommal két-két csoportban történt, hogy a kisebb létszám által személyesebb legyen a kapcsolat, és hatékonyabb legyen a felkészülés.

Online felkészülés: 2022. március 17. és március 19.

Jelenléti felkészülés: 2022. április 23. és április 30. és 2022. június 20. és június 21.

Kiképzés a tanulói vizsgálatokra: 2022. június 22. és 2022. augusztus 25. A pedagógusok részletes, írásos instrukciót is kaptak, valamint próbaméréseket végeztek.

Vizsgálati eszközök:

Gyermekek követése: A pedagógusok által is használható Online Szenzomotoros és Kognitív Profil Teszt feladatait (https://kognitivprofil.hu), valamint a Színes Raven Mátrixokat alkalmazzuk. A kutatás érdekében a szenzomotoros vizsgálatokat érintőképernyőn megoldhatóvá tettük, így a feladatmegoldást közvetlenül tudjuk mérni. Minthogy kisgyermekek teszteléséről van szó, a vizsgálatokat a tanítójuk egyszemélyes helyzetben végzi. A legtöbb feladatot a gyermek az érintőképernyőn maga oldja meg, némely feladat esetében a pedagógus írja be az eredményt. A vizsgálat 2×45 percet vesz igénybe.

Pedagógusok követése: A kutatásban négy egészségpszichológiai kérdőívetkérdezünk le, amelyek mindegyike szabadon felhasználható: Mentális Egészség Teszt Aspirációs Index, Mini Oldenburg Kiégés Kérdőív, Szubjektív Testi Tüneti Skála és egy szocio-ökonómiai státusz kérdőív. A kutatás része egy pedagógusokkal készülő strukturált interjúsorozat is, amellyel a kutatás érvényességét kívánjuk erősíteni. Az összeállított egészségpszichológiai kérdőíveket és a szociológiai kérdőívet egyrészt a kísérletben résztvevő pedagógusok, és a kontrollcsoportok pedagógusai töltik ki.

Fejlesztő alkalmazások:

  • A tanulókártya mobil applikáció tesztverziója működik.
  • A Mondrian blokkokra épülő kognitív tréning tervezete elkészült. A feladatok adaptív játék formában kerülnek majd fel a Kognitív Profil Teszt feladatai közé.

Publikációk – a módszertani anyagok ismertetése

Szerk. Halbritter András Albert, Tamáska Máté, (2022) Iskolakert, természet és közösség. Szociálpedagógia, 19. tematikus szám – teljesen a MTA Közoktatásfejlesztési Projekt 2021 Tanulási Környezet Kutatócsoport munkájához kapcsolódik.

Gyarmathy Éva, Kökényesi Imre (2022) Tapasztalat Alapú tudás I. TaníTani Online, https://www.tani-tani.info/tapasztalat_alapu_tudas_i

Gyarmathy Éva, Kökényesi Imre (2022) Tapasztalat Alapú tudás II. TaníTani Online, https://www.tani-tani.info/tapasztalat_alapu_tudas_ii

Fenyvesi K, Mérő, L., Kökényesi I, Brownell, C., & Stettner, N. (2022) Mondrian Blocks and Cognitive training. Mondrian 150, Mondrian Day at National Museum of Mathematics, New York, 19 February.

Disszemináció

PI-Day részvétel, 2022.03.14

  • Erdély (Románia), Gyergyóremetei iskola, Apáczai Oktatási és Spektrum Alapítvány – Digitális Mondrian Blocks játék többszáz iskolással. Fenyvesi K, Gyarmathy É., Kökényesi I, Brownell, C., & Stettner, N.
  • Maths Festival France – Digital games with Mondrian Blocks – by Fenyvesi K., Gyarmathy É., Kökényesi I, Brownell, C., & Stettner, N.
  • Peruvian Math Festival – Maths and the Mondrian Blocks – by Fenyvesi K, Gyarmathy, É., Kökényesi I, Brownell, C., & Stettner, N.

Nyitott szakmai műhelyek: Két online műhely keretében bemutattuk és vitára bocsátottuk a tanulási környezet megváltoztatását célzó módszertani egységek néhány elemét. A műhely résztvevői értékelték a bemutatott módszereket, valamint megosztották a tanítással, iskolával kapcsolatos véleményüket, attitűdjüket is. Résztvevők száma: 126 fő.

Külföldi kapcsolatok

  • A kutatás első szakaszában a tanulási terek nagy hangsúlyt kaptak. A módszertan kialakítását a Technische Universität Wien, Architektur und Raumplanung Arbeitsraum Bildung intézet „Labor az innovatív képzési terekért” projektjével együttműködve végeztük. Tamáska Máté a projekthez kapcsolódó előadást tartott az egyik egyetemi előadássorozat keretében „Hagyomány és megújulás a térpedagógiában” címmel.
  • A másik nagyobb nemzetközi érdeklődést jelentő terület a kognitív fejlesztő anyag. Elkezdtük az együttműködést dr. Kristóf Fenyvesivel, a University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research tudományos főmunkatársával, akivel a Mondrian Blokk kognitív tréning fejlesztésében kezdtünk együttműködni.
  • New York-ban dr. Judit Kerekes, a Mathematics Education Curriculum and Instruction Department School of Education CUNY College of Staten Island docensw nagy érdeklődéssel fogadta a módszertanunkat, és meghívást kaptunk az Amerikai Magyar Iskolák konferenciájára.

Nehézséget okozott a pedagógushiány főleg a kisebb létszámú településen, ahol nincsen tanító duó, miközben a kutatásban minden osztály esetében számítottunk két tanítóra vagy legalább tanító-pedagógiai asszisztens párra. Erősítés a Smart Egg Kft. részéről érkező eszköztámogatás.

Elkezdődtek a vizsgálatok

A tanulóvizsgálati eszközök elkészültek június elejére. A pedagógusok által is használható Online Szenzomotoros és Kognitív Profil Teszt feladatait, valamint a Színes Raven Mátrixokat alkalmazzuk a gyermekek vizsgálatában. A kutatás érdekében a szenzomotoros vizsgálatokat érintőképernyőn megoldhatóvá tettük, így a feladatmegoldást közvetlenül tudjuk mérni.

Minthogy kisgyermekek teszteléséről van szó, a vizsgálatokat a tanítójuk egyszemélyes helyzetben végzi. A legtöbb feladatot a gyermek az érintőképernyőn maga oldja meg, némely feladat esetében a pedagógus írja be az eredményt. A vizsgálat 2×45 percet vesz igénybe.

A vizsgálati eszközök használatára való kiképzés két alkalommal 2022. június 22-én és 2022. augusztus 25-én történt. A pedagógusok részletes, írásos instrukciót is kaptak a teszt elvégzéséhez, valamint próbaméréseket végeztek.

Szeptembertől elkezdődtek a vizsgálatok. Szerda délutánonként online konzultációt tartunk.

A kontrolliskolák feladatai

A kutatás lényeges jellemzője, hogy fejlesztő és kontrolliskolákat vontunk be a kutatásba. A kontrolliskoláknak a hatásvizsgálatokban van nélkülözhetetlen szerepe. Elvégzik, a fejlesztő programot megvalósító iskolákhoz hasonlóan, a kiválasztott első osztályukkal az érintett tanulók bemeneti és kimeneti vizsgálatait. Ez teszi lehetővé a kutatási módszertant alkalmazó (fejlesztő) és a nem alkalmazó (kontroll) osztályok vizsgálati eredményeinek az összehasonlítását. Az összehasonlító elemzések alapján lehet majd kimutatni a kutatási módszertan fejlesztő hatását.

A gyerekek vizsgálata a fejlesztő és a kontrolliskolákban is ugyanúgy és ugyanakkor zajlik a kutatás elején és a kutatás végén (2022. szeptember – 2024. június).

A jelenléti felkészülések 2022. április -június

A jelenléti felkészülések során a tanító duók ismereteket szereztek a tanulási környezet fejlesztő környezetté alakításáról. A felkészülések jellemzően nemcsak képzést, hanem sokkal inkább kutatási együttműködés jellegű munkát takartak. A kutatócsoport által kifejlesztett módszertanok bemutatása, kipróbálása, tapasztalati tanulás után dönthettek a pedagógusok azokról a módszertani egységekről, amelyeket bevezetnek, és rendszeresen alkalmaznak ősztől az első osztályaikban.

A felkészülési szakasz megkezdődött

2022 márciusában a második kutatási időszakba léptünk. Kialakult a fejlesztést megvalósító intézmények listája. A kiválasztott mintába 21 általános iskolát vontunk be. A fejlesztés 2022. szeptember 1-jétől 2024. június 15-ig tart, így a 2022 szeptemberében a leendő első osztályosokat érinti

A kutatás lényeges jellemzője, hogy a kutatásba bevont iskolák pedagógusai a felajánlott módszereket felkészülés után kipróbálják, munkájukba önálló innovációként bevezetik, és rendszeresen használják a mindennapi tanítás során. Az így átalakított tanulási környezet hatását a 2 év fejlesztés utáni vizsgálatok hivatottak megmutatni.

Próba a laboriskolákban

A kutatásról szóló tájékoztatók ismeretében néhány önként jelentkező alsós tanító vállalkozott az elkészült módszertani egységek munkaváltozatának a kipróbálására. Ez egy nagyon fontos mozzanat azért, mert így a módszertan a gyakorlati tapasztalatok alapján kerül módosításra a véglegesítés előtt.

Innovatív pedagógusok

2022. január 31-én lezárult a kutatási program megvalósítására vállalkozó és a kontrollcsoportokat biztosító iskolák regisztrációja. 55 iskola regisztrált intézményenként 2-2 fő vállalkozó szellemű, az újításra nyitott, innovatív tanítóval.