Publikációk

Gyarmathy Éva, Gyarmathy Zsófia, Szabó Zénó (2021) A Sakkpalota képességfejlesztő program hatásvizsgálata. Új Pedagógiai Szemle 71. évfolyam 03-04. szám.

Gyarmathy Éva (2021) Éretten az iskolába. In, Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés. RaabeKlett, Budapest

Gyarmathy Éva (2021) Szenzomotoros vizsgálat és fejlesztés. In Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés. B59. RaabeKlett, Budapest. 1-36.

Gyarmathy E. (2021) Flashcard Project – for easy learning through games. Learning, Invention, and Creativity: Rethinking Local and Global Education, Online International Conference, Apor Vilmos Catholic College and the University of Winchester in association with the Comenius Association. 11 March.

Schwaderer, C., Katharina Rosenberger, K. & Tamáska, M. (2022) Lernräume und Lebensräume. Innovationslabor für Bildungsräume in Bewegung, Technische Universität Wien, 08.06.2022

Szűcs Antal Mór & Ványi Ágnes (2020) Mesezene módszertan. Fejlesztőpedagógia: pedagógiai szakfolyóirat, 31. évf. 4-6. Szám, 13-33.

Szűcs Antal Mór, Ványi Ágnes (2022) A Mesezene módszer, mint emocionális híd az óvoda és iskola között. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10. évf., 1. szám 168–178. (2022) DOI: 10.31074/gyntf.2022.1.168.178

Szerk. Halbritter András Albert, Tamáska Máté, (2022) Iskolakert, természet és közösség. Szociálpedagógia, 19. tematikus szám – a MTA Közoktatásfejlesztési Projekt 2021 Tanulási Környezet Kutatócsoport munkája.

Gyarmathy Éva, Kökényesi Imre (2022) Tapasztalat Alapú tudás I. TaníTani Online, https://www.tani-tani.info/tapasztalat_alapu_tudas_i

Gyarmathy Éva, Kökényesi Imre (2022) Tapasztalat Alapú tudás II. TaníTani Online, https://www.tani-tani.info/tapasztalat_alapu_tudas_ii

Fenyvesi K, Mérő, L., Kökényesi I, Brownell, C., & Stettner, N. (2022) Mondrian Blocks and Cognitive training. Mondrian 150, Mondrian Day at National Museum of Mathematics, New York, 19 February.