Bemutatkozás

A kutatócsoport tagjai

Prof. Dr. Gyarmathy Éva klinikai és nevelés lélektani szakpszichológus, egyetemi tanár az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet tudományos főmunkatársa. Több egyetemen óraadó. Fő területe az atipikus fejlődés, így az átütő fejlődésű vagy többszörös különlegességű tehetség, a tanulási, figyelem, hiperaktivitás és autizmus zavar spektrumok. A közoktatásba beilleszkedni nem tudó tehetséges gyerekekkel és serdülőkkel foglalkozó iskolákban tanácsadó. Pszichoterápiás munkát is ilyen irányban végez. Nemzetközi projektekben a gondolkodás és tanulás hatékonyságát fejlesztő módszerek kutatásában és fejlesztésében vesz részt. Megalapította az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán az Atipikus Fejlődés Módszertani Központot, és szakmai támogatásával a gyakorlatban is megjelennek a 21. század kihívásainak megfelelő módszerek, amelyek a mindennapi tanításba beépíthetők.

Elérhetőség:
gyarmathy.eva@gmail.com

http://diszlexia.hu

Prof. Dr. Tamáska Máté, szociológus, műemlékvédelmi szakértő, építészetszociológus, egyetemi tanár és tudományos rektorhelyettes az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán (AVKF). Emellett a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola oktatója, témavezetője, az AVKF térpedagógia kutatóműhelyének vezetője. Fő kutatási területe az építészetszociológia, ezen belül különös hangsúllyal az építészet identitásformáló ereje, illetve a kisgyerekkor terei, mindenekelőtt az iskolaépítészet. Az AVKF térpedagógiai műhelyének vezetőjeként több kötet szerkesztője, illetve társszerkesztője, mint a “A tanulás helyei: iskolaépítészet” vagy az „Iskolaépítészet Magyarországon: Örökség és megújulás” Saját kutatásai elsősorban az iskolaépületek szimbolikus üzeneteire koncentrálnak. Alapvető kérdése, hogy az iskolaépület, milyen szociális üzeneteket fogalmaz meg a külső városi tér felé, illetve befelé miként jelöli ki a szociális szerepeket.

Elérhetőség:
tamaska.mate@avkf.hu

Dr. Forstner Bertalan, egyetemi docens. M.Sc és Ph.D fokozatát is műszaki informatikából, illetve rendszerinformatikából szerezte. 1999-től dolgozik szoftverfejlesztőként, majd 2002-től a BME AUT mobilcsoport fejlesztőjeként, majd a kutatócsoport vezetőjeként. Részt vett a hazai egyetemi mobiloktatás bevezetésében, több mobilszoftver-fejlesztéssel foglalkozó tantárgy kidolgozója, illetve oktatója. Hazai mobilos konferenciák állandó szervezője, illetve előadója. Microsoft Junior Researcher- és IBM Faculty Award-, STEM- és HTE-díjas mobilszoftver-kutató-fejlesztő, 2013-ban megkapta a VISz Év Informatika Oktatója címet. Jelenlegi fontosabb kutatási területei a mobilszoftver-fejlesztés, a biofeedback alapú rendszerek, a viselhető- és IoT rendszerek témái köré csoportosulnak. Jó kommunikációs- és szervezőképességét az akadémiai oktatásban, kutatás-fejlesztési projektek vezetésében, vállalati kapcsolattartásban, illetve stratégiaalkotásban kamatoztatja.

Elérhetőség:
forstner.bertalan@aut.bme.hu

https://www.linkedin.com/in/bforstner/

Szűcs Antal Mór, logopédus, gyógypedagógus, zeneterapeuta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának tanársegédje. Egyetemi oktatóként elsősorban beszédfolyamatossági-, illetve írott nyelvi zavarokkal foglalkozik. Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktoranduszaként kitüntetett figyelmében óvodáskorú gyermekek fonológiai tudatosságának fejlesztése áll. Kutatási témája a saját fejlesztésű, 21. századra hangolt, motivációs központú Mesezene módszer olvasási képességekre gyakorolt hatásának vizsgálata. Zeneterapeutaként a Kollektív Alternatív Zeneműhely Egyesület alapítója és alelnöke.

Elérhetőség: szucs.antal.mor@gmail.com

Ritter Dániel építész, a BME Építőművészeti Doktori Iskola doktorandusza. Az elmúlt években olyan nemzetközi projektekben vett részt tervezőként, mint a Városligetbe tervezett Új Nemzeti Galéria és a volt Északi Járműjavító területén megvalósuló Új Közlekedési Múzeum. Doktori kutatása során arra keresi a választ, hogy vajon az oktatásban évtizedekkel ezelőtt kialakult tantermi téri sémáknak van-e ma létjogosultsága, egy nyitottabb, frissebb pedagógiai szemlélet tereiként.

Elérhetőség:
info@ritterarchitects.hu

http://ritterarchitects.hu

Szabó Zénó informatikatanár, közgazdász-tanár, programozó. Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában szerzett abszolutóriumot. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen programozó és óraadó. A Contenet Kft. ügyvezetője.

Fő kutatási területe a tanulási nehézségek azonosítása informatikai eszközökkel, a Kognitív Profil Teszt online megvalósítása.

Elérhetőség:
zeno@contenet.hu

http://szabozeno.hu

Pap Judit, magyar-ének szakos tanár, pedagógiai szakértő. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Atipikus Fejlődés Módszertani Központjának szakmai koordinátora, a módszertani műhelygyakorlatok oktatója. Fő tevékenységei az atipikus fejlődés témájához kapcsolódó képzések szakmai tartalmának összeállítása, a képzések alapítási és indítási adminisztrációjának az előkészítése, a képzésekkel kapcsolatos szervezési feladatok ellátása, valamint szakmai projektek, pályázatok megvalósítása. 


Elérhetőség: pap.judit@avkf.huTurmezei Mónika, történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozás, tehetségfejlesztés területen, gyermekpszichodramatista, mediátor. A Nemzeti Tehetség Központ képzője, a Csörögi Tanoda munkatársa. Fő területe az iskolai támogató rendszer fejlesztése: tehetséggondozás, atipikus fejlődés, bullying. Tevékenységei tehetséggondozás pedagógusképzések tartása; gyermekdráma, tehetséggondozás, társasjáték, kompetenciafejlesztő foglalkozások; bullying megelőzés és kezelés, valamint resztoratív szemlélet és módszertan tréningek; tanácsadás, képzés- és tartalomfejlesztés.

Elérhetőség: turmezei.monika@avkf.hu

Dr. Gombás Judit, pszichológus, főiskolai tanár. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Pszichológia és Mozgásképzési Tanszékének vezetője, és a Zeneakadémia oktatója. Főleg tanárképzéshez kapcsolódó pszichológiai tárgyakat oktat, és pedagóguskutatásokat végez. Rendszeresen dolgozik gyakorló pedagógusokkal a közoktatás és művészeti oktatás legkülönbözőbb területeiről, elkötelezett a pedagógusok mentálhigiénés jól-létének támogatása mellett. A kutatásban a pedagógusok követése, fejlődésük és pszichés-mentális egészségük vizsgálata a területe.

Elérhetőség: gombas.judit@avkf.hu

Dr. Elekes Györgyi főiskolai tanár, szociológus. Doktori (PhD) fokozatát média és kommunikációs tudományokban szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen 2016-ban. Fő kutatási területei a közösségfejlesztés, oktatásszociológia, hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiája, romológia valamint a társadalmi kommunikáció.

Elérhetőség: elekes.gyorgyi@avkf.hu

Kökényesi Imre játékfejlesztő, a Smart Egg PTE Kft-nél dolgozik. Tíz éve logikai társasjátékok és puzzle-ok kitalálásával és fejlesztésével foglalkozik. Ebből három évet a Rubik Brand Licensing Ltd.-nél. Szakmai gondolkodásában nagy hatással volt rá Prof. Dr. Szamosközi István és Prof. Dr. Mérő László (sok játék estében szerzőtársa). Prof. Dr. Gyarmathy Évával közösen olyan, különböző játékokra épülő  eljárásokat dolgoztak ki, amelyekkel a gyerekek kognitív tulajdonságai mérhetők és fejleszthetők.

Elérhetőség: imre@kokenyesi.com

Bénikné Dézsi Bernadett szakmódszertant oktató tanár az Apor Vilmos Katolikus főiskolán. Énekművész és -tanár. Oktatói tevékenysége kiterjed a hangképzés, beszédtechnika, ének-zene és módszertana területekre, valamint a művészetnek a fejlesztésben való használatára.

Elérhetőség: dezsi.bernadett@avkf.huMicskei Detti építészmérnökként végzett a BME Építészmérnöki karán 2008-ban. Gyermekei kérdéseire válaszolva született meg a BETŰK? KÉPBEN VAGYOK! képes ábécé 2021-ben. Ebben a hiánypótló ábécében a betűk és a betűk mellett álló képeknek nem csak a kezdőhangja, de az alakja is megegyezik. A mai gyerekek megváltozott képességeihez igazodva támogatja a tanulást.

Elérhetőség:
detti@betuk.hu
https://betuk.hu

Sipos Zsóka okleveles gyógypedagógus, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat logopédusa, illetve az Apor Vilmos Katolikus Főiskola adjunktusa. 2014 óta a Meixner Alapítvány egyik szakmai koordinátora. A Szegedi Neveléstudományi Doktori Iskolában szerzett abszolutóriumot, fő kutatási területe a fluens olvasás, valamint a gyenge olvasási képesség kialakulása, javítása. Hagyományos feladatgyűjtemények írása mellett részt vett több digitális tananyag fejlesztésére irányuló projektben.

Elérhetőség: sipos.zsoka@avkf.hu