Kutatások

Megkezdett kutatások

Gyarmathy Éva, Szabó Zénó: Az iskolát kezdő gyermekek szenzomotoros és kognitív profilja

Több, mint ezer elsőosztályos gyermek online és személyes vizsgálata átfogó képet ad a 2022-es tanévben iskolát kezdő gyermekek idegrendszeri érettségéről, kognitív jellemzőiről.

Elekes Györgyi, Gombás Judit, Radványi Katalin, Gyarmathy Éva: A pedagógus innováció külső és belső meghatározói, a pedagógusok mentálhigiénés támogatása

A pedagógusok személyiségét, mint a tanulási környezet egyik fontos elemét, valamint  a  mentálhigiénés egészségét, ezek esetleges változását a projekt során validált személyiség- és egészségpszichológiai mérőeszközökkel követjük nyomon. Kutatásaink eredményeképpen reméljük, arra is választ kapunk, milyen külső és milyen személyiségjegy meghatározói vannak, hogy egy pedagógus innovatív módon kezd el gondolkodni és dolgozni. 

Tamáska Máté: A tanulási környezet és életkörnyezet

A kutatás alapja, hogy a kutatók a használókkal közösen hoznak létre és próbálnak ki innovatív téri szituációkat, amelyek később az iskolai tervezésben is használható ötletek, tapasztalatok lehetnek.

Induló kutatások

Gyarmathy Éva, Szabó Zénó: Hátrányos helyzetű gyermekek kognitív és viselkedéses profilja

Az iskolakezdéskor felmért szenzomotoros és kognitív jellemzőket és a pedagógus által megadott viselkedésjellemzőket a szociokulturális helyzettel összevetve vizsgáljuk. Feltételezésünk szerint a hátrányos helyzetű gyerekek esetében jelentősebb fejlődés mutatkozik, mint a jobb családi háttérről érkező tanulóknál.

Kökényesi Imre, Forstner Bertalan, Fenyvesi Kristóf, Gyarmathy Éva: Mondrian Blokk – kognitív tréning fejlesztési hatásai az iskolakezdés időszakában

A Mondrian Blokkok kognitív fejlesztő hatását mérő vizsgálatok érdekében az elsőosztályosok számára kidolgozott feladatok során végzett tevékenységet, a motoros, szenzomotoros és kognitív területeken vizsgáljuk.

Pap Judit, Forstner Bertalan, Gyarmathy Éva: A tanulókártyák társasjátékokkal kombinált használata elsőosztályban a tanulási környezet átalakítása érdekében

A tanulókártyák táblásjátékokkal összekötött fejlesztő hatását elemezzük az elsős osztályokban. Vizsgáljuk, hogy mely témaköröket, milyen gyakorisággal használják a tanulás megsegítésére.

Gyarmathy Éva, Szabó Zénó: Átfogó módszertani megújulás és a Sakkpalota módszer hatásának összevetése az iskola első két évében

A kutatás során összevetjük az innovatív pedagógusok által alkalmazott módszertanokkal és a konkrét programot jelentő Sakkpalota programmal tanuló gyerekek két éves fejlődését.