Hírek kategória bejegyzései

A kutatás első eredményei elérhetők

 A jelen kutatásban fejlesztett vizsgálati eszköz

Az adatlapú oktatáshoz szükséges a pedagógusok számára könnyen használható és értelmezhető eszközöket biztosítani, hogy lehetőség szerint minél fiatalabb életkortól követhessék a tanulóik fejlődését. Olyan vizsgálati eljárást dolgoztunk ki, amely lehetőséget ad a pedagógusoknak a diákok differenciált megismerésére, és már húsz éve használják a pedagógusok (http://kognitivprofil.hu). Ennek az eszköznek a kiterjesztése a Szenzomotoros és Kognitív Profil Teszt, amely ötéves kortól használható.

A Kognitív Profil Teszt az iskolai készségek fejlődésében szerepet játszó leglényegesebb háttér kognitív működések, képességek és készségek vizsgálatát teszi lehetővé. Célja, hogy olyan sokoldalú képet ad­jon az egyén és csoport erősségeiről és gyengéiről, amely alapján, hatékony egyéni fejlesztési terv, személyre szabott, illetve a csoport sajátosságainak megfelelő tanítás alakítható ki. Ez a módszer különösen jól használható az iskolai oktatásban hátrányba kerülő alacsony szociokulturális hát­terű és neuroatipikus fejlődésű diákok ellátásában.

A feladatok játékos jellegűek és sikerélményt adnak, így a gyerekek szívesen végzik a tesztet. A teszt elektronikus változata az interneten in­gye­nesen elérhető a szülők, pedagógusok, egyéb szakemberek és kutatók számára.

A kutatási projekt tesztcsoportjai

Kutatásunk vizsgálati csoportjai az iskolát kezdő elsőosztályos gyermekek és pedagógusaik. A kísérleti módszertani munkában résztvevő pedagógusok részt vettek a tesztelésben és a módszertani fejlesztéseket kivitelezik, véleményezik. A kontroll csoportok pedagógusai csak a vizsgálatokban vesznek részt, ők a szokásos módszertanok szerint haladnak. A harmadik csoport a Polgár Judit által kidolgozott Sakkpalota módszertannal tanít. Ez a módszer már bizonyítottan segíti a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyerekeket, de ez az első osztály megkezdésekor elvben még nem jelent jobb indulást, feltéve, hogy nem elsősorban a tudatosabban módszertant kereső szülők gyermekei kerülnek ezekbe az osztályokba. Ez utóbbi feltételt a gyermekekkel végzett vizsgálatok eredményei alapján tudjuk ellenőrizni.

A három vizsgálati csoportba tartozó gyermekek száma a következő:

 1. A módszertani fejlesztésben részt vevő kísérleti csoport N= 443
 2. A módszertani fejlesztésben részt nem vevő kontrollcsoport N= 300
 3. A Sakkpalota módszerrel tanuló csoport N= 307

A gyermekek többsége a tesztcsomag összes feladatát megoldotta, és az iskolakezdő szenzomotoros és kognitív profil teljes körű mutatóit kaptuk.

1. táblázat A tesztelésben részt vevő gyermekek száma és az elvégzett feladatok száma.

CsoportGyerekek számaMegoldott feladatok számaGyerekenként elvégzett feladatok száma
Fejlesztő4431260228,45
Kontroll300831727,72
Sakkpalota307877628,59
Összesen10502969528,28

Az életkori megoszlás szerint a vizsgálatban részt vevő gyermekek 94,57%-a 6-7 éves.

2. táblázat A vizsgálatban részt vevő gyermekek életkora

Életkor5678910Szumma
Gyerekek száma1387606431211050
%0,10%36,86%57,71%4,10%1,14%0,10%100,00%

A tanítók hozzáértő közreműködésének köszönhetően ritka nagy adatbázis áll rendelkezésünkre a további kutatásokhoz, amelyben az iskolát kezdő gyerekek fejlődését vizsgáljuk. Kialakítunk egy iskolakezdő profilt, ami jelzi, hogy melyek azok a szükséges szenzomotoros és kognitív képességek, amelyek az iskolai készségek elsajátításhoz szükségesek.

A gyerekek és osztályok mindegyikéről számszerű és vizuális visszajelzést kapnak a tanítóik. Közös és egyéni konzultációk során cserélünk információt.

Tanulókártyák mobilon

Elkészült a Tanulás játékkal, tanulókártyák című módszertani egységünk mobilapplikációja.

A tanulókártyás játék a gondolkodásfejlesztés kiváló eszköze, hozzásegíti a gyerekeket az iskolai sikerességhez. A tanulókártyákon a tanuló fejlődését és/vagy a tananyag elsajátítását támogató feladatok, kérdések vannak.

Az elérhetőség linkje:
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Tanul%C3%A1si+K%C3%B6rnyezet+Kutat%C3%B3csoport

Módszertani fejlesztés és tanulói vizsgálatok

2022. szeptember 1-jén megkezdődött kutatásunk legizgalmasabb része, a 2 évig tartó módszertani fejlesztés az iskolákban. Ennek a hatása csak akkor mutatható ki, ha a tanulók fejlettségét az induláskor és a fejlesztési szakasz végén is megvizsgáljuk. A bemeneti vizsgálatok október végén lezárultak. A módszertani fejlesztést vállaló 19 iskola 20 fejlesztő osztályában 441, a 30 kontrollcsoport esetében 486 tanulót vizsgáltak a pedagógusok.

Elkezdődött a beérkezett adatok tisztítása és összesítése. 

A MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási program részeként a pedagógusok mentálhigiénés állapotáról alaposabb ismereteket kívánunk szerezni.


A kutatással körbejárjuk a pedagógusok mentális egészségének hátterét. Összefüggéseket keresünk a kiégés, a mentális egészség, az értékrend, a testi tünetek, és a társadalmi státusz között.

A kérdőív célcsoportja: óvodapedagógusok, tanítok, tanárok, bölcsődében, speciális iskolában, szakiskolában, szakgimnáziumban, szakközépiskolában pedagógiai munkát végzők.

A kérdőívet Dr. Elekes Györgyi (kutató): elekes.gyorgyi@avkf.hu és Dr. Gombás Judit (kutató): gombas.judit@avkf.hu állította össze.

Kérdőív linkje itt érhető el.

A kutatócsoport leadta az 1. kutatási évről szóló beszámolót

1. Előkészítési időszak: 2021. szeptember 1. – 2022. február 28.

A kutatócsoport 10 főből áll, amelyhez egy belső kutatási csoport (4 fő) csatlakozott. Ezzel a kiegészítő kutatással nagyobb hangsúlyt kapnak a tanítók szociális és mentális jellemzői.

A Váci Egyházmegye által fenntartott intézmények, valamint a Klebelsberg Központ Váci, Balassagyarmati, Dunakeszi Tankerületeinek az iskoláiból 20 fejlesztő iskola 38 pedagógusa, illetve 15 kontrolliskola 21 pedagógusa vesz részt a kutatásban. Így több, mint 700 elsőosztályos gyermekre terjed ki a követés. Emellett Sakkpalota módszerrel tanító tíz iskolai osztály is bekerült a kutatási mintába, így a következő szakaszban megközelítőleg ezer gyermek vizsgálata indul meg.

A honlapon online platform áll rendelkezésre az intézményi regisztrációhoz, és a kutatási adatbázis számára. Honlap: https://tanulas-kutatas.hu

Kutatási e-mail: tanulaskutatas@gmail.com

A honlap és a kutatásról információk elérhetők a Főiskola honlapjáról is: https://avkf.hu/avkf-es-egysegei/kutato-fejleszto-muhelyek; https://avkf.hu/wp-content/uploads/2022/02/mta-avkf-tanulasi-kornyezet-kutatas-leiras-korr.pdf

A módszertani fejlesztés elkészült három dimenzióban – fejlesztés, térszervezés és tanulásszervezés. A munkaváltozatokat a kutatócsoport áttekintette, elemezte. Az általunk „labor iskoláknak” nevezett iskolákban történt kipróbálás után a próbát végző pedagógusok visszajelzéseit követő módosítás és véglegesítés után az anyag a kialakított sablonba került.

Nehézséget okozott az iskolákkal a kommunikáció. Jellemzően támogató hozzáállással találkoztunk a fenntartók részéről, de egyetlen egy esetben sem kaptunk intézményi elérhetőségeket, hogy közvetlenül levelezhessünk az iskolákkal. Erősítés a főiskolai kutatók bekapcsolódása a kutatásba.

2. Pedagógusi felkészülési időszak: 2022. március 1. – 2022. augusztus 31.

A kutatási tervben rögzített három dimenzióban 17 módszertani egységet fejlesztettünk. A módszertani egységekhez a pedagógusok személyre szóló csomagban megkapták a módszertani leírásokat, mellékleteket és a legfontosabb alapeszközöket is.

A fejlesztett módszertani egységek témái: a beszédhanghallás fejlesztése, képek, rajzok használata, vizualizáció, hívóképek, ének-zenei fejlesztés, szenzomotoros fejlesztés, az ujjtudatosság fejlesztése, mondókák, rigmusok, gesztusok, mozdulatok, mozgáspihenő, az algoritmusok használata, a Mondrian Blocks használata, a pókábramódszer, táblás társasjátékok és a tanulókártyák, a szabad mozgás lehetősége, a tanulási térben elhelyezett eszközök, forgó tanterem (komfortérzet), egyértelmű szabályok, a tanulók aktivitása, rendszeres tevékenységek, mediált és önirányított tanulás.

A pedagógusok felkészülése három lépcsőben zajlott: egy online és két jelenléti alkalommal két-két csoportban történt, hogy a kisebb létszám által személyesebb legyen a kapcsolat, és hatékonyabb legyen a felkészülés.

Online felkészülés: 2022. március 17. és március 19.

Jelenléti felkészülés: 2022. április 23. és április 30. és 2022. június 20. és június 21.

Kiképzés a tanulói vizsgálatokra: 2022. június 22. és 2022. augusztus 25. A pedagógusok részletes, írásos instrukciót is kaptak, valamint próbaméréseket végeztek.

Vizsgálati eszközök:

Gyermekek követése: A pedagógusok által is használható Online Szenzomotoros és Kognitív Profil Teszt feladatait (https://kognitivprofil.hu), valamint a Színes Raven Mátrixokat alkalmazzuk. A kutatás érdekében a szenzomotoros vizsgálatokat érintőképernyőn megoldhatóvá tettük, így a feladatmegoldást közvetlenül tudjuk mérni. Minthogy kisgyermekek teszteléséről van szó, a vizsgálatokat a tanítójuk egyszemélyes helyzetben végzi. A legtöbb feladatot a gyermek az érintőképernyőn maga oldja meg, némely feladat esetében a pedagógus írja be az eredményt. A vizsgálat 2×45 percet vesz igénybe.

Pedagógusok követése: A kutatásban négy egészségpszichológiai kérdőívetkérdezünk le, amelyek mindegyike szabadon felhasználható: Mentális Egészség Teszt Aspirációs Index, Mini Oldenburg Kiégés Kérdőív, Szubjektív Testi Tüneti Skála és egy szocio-ökonómiai státusz kérdőív. A kutatás része egy pedagógusokkal készülő strukturált interjúsorozat is, amellyel a kutatás érvényességét kívánjuk erősíteni. Az összeállított egészségpszichológiai kérdőíveket és a szociológiai kérdőívet egyrészt a kísérletben résztvevő pedagógusok, és a kontrollcsoportok pedagógusai töltik ki.

Fejlesztő alkalmazások:

 • A tanulókártya mobil applikáció tesztverziója működik.
 • A Mondrian blokkokra épülő kognitív tréning tervezete elkészült. A feladatok adaptív játék formában kerülnek majd fel a Kognitív Profil Teszt feladatai közé.

Publikációk – a módszertani anyagok ismertetése

Szerk. Halbritter András Albert, Tamáska Máté, (2022) Iskolakert, természet és közösség. Szociálpedagógia, 19. tematikus szám – teljesen a MTA Közoktatásfejlesztési Projekt 2021 Tanulási Környezet Kutatócsoport munkájához kapcsolódik.

Gyarmathy Éva, Kökényesi Imre (2022) Tapasztalat Alapú tudás I. TaníTani Online, https://www.tani-tani.info/tapasztalat_alapu_tudas_i

Gyarmathy Éva, Kökényesi Imre (2022) Tapasztalat Alapú tudás II. TaníTani Online, https://www.tani-tani.info/tapasztalat_alapu_tudas_ii

Fenyvesi K, Mérő, L., Kökényesi I, Brownell, C., & Stettner, N. (2022) Mondrian Blocks and Cognitive training. Mondrian 150, Mondrian Day at National Museum of Mathematics, New York, 19 February.

Disszemináció

PI-Day részvétel, 2022.03.14

 • Erdély (Románia), Gyergyóremetei iskola, Apáczai Oktatási és Spektrum Alapítvány – Digitális Mondrian Blocks játék többszáz iskolással. Fenyvesi K, Gyarmathy É., Kökényesi I, Brownell, C., & Stettner, N.
 • Maths Festival France – Digital games with Mondrian Blocks – by Fenyvesi K., Gyarmathy É., Kökényesi I, Brownell, C., & Stettner, N.
 • Peruvian Math Festival – Maths and the Mondrian Blocks – by Fenyvesi K, Gyarmathy, É., Kökényesi I, Brownell, C., & Stettner, N.

Nyitott szakmai műhelyek: Két online műhely keretében bemutattuk és vitára bocsátottuk a tanulási környezet megváltoztatását célzó módszertani egységek néhány elemét. A műhely résztvevői értékelték a bemutatott módszereket, valamint megosztották a tanítással, iskolával kapcsolatos véleményüket, attitűdjüket is. Résztvevők száma: 126 fő.

Külföldi kapcsolatok

 • A kutatás első szakaszában a tanulási terek nagy hangsúlyt kaptak. A módszertan kialakítását a Technische Universität Wien, Architektur und Raumplanung Arbeitsraum Bildung intézet „Labor az innovatív képzési terekért” projektjével együttműködve végeztük. Tamáska Máté a projekthez kapcsolódó előadást tartott az egyik egyetemi előadássorozat keretében „Hagyomány és megújulás a térpedagógiában” címmel.
 • A másik nagyobb nemzetközi érdeklődést jelentő terület a kognitív fejlesztő anyag. Elkezdtük az együttműködést dr. Kristóf Fenyvesivel, a University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research tudományos főmunkatársával, akivel a Mondrian Blokk kognitív tréning fejlesztésében kezdtünk együttműködni.
 • New York-ban dr. Judit Kerekes, a Mathematics Education Curriculum and Instruction Department School of Education CUNY College of Staten Island docensw nagy érdeklődéssel fogadta a módszertanunkat, és meghívást kaptunk az Amerikai Magyar Iskolák konferenciájára.

Nehézséget okozott a pedagógushiány főleg a kisebb létszámú településen, ahol nincsen tanító duó, miközben a kutatásban minden osztály esetében számítottunk két tanítóra vagy legalább tanító-pedagógiai asszisztens párra. Erősítés a Smart Egg Kft. részéről érkező eszköztámogatás.

Elkezdődtek a vizsgálatok

A tanulóvizsgálati eszközök elkészültek június elejére. A pedagógusok által is használható Online Szenzomotoros és Kognitív Profil Teszt feladatait, valamint a Színes Raven Mátrixokat alkalmazzuk a gyermekek vizsgálatában. A kutatás érdekében a szenzomotoros vizsgálatokat érintőképernyőn megoldhatóvá tettük, így a feladatmegoldást közvetlenül tudjuk mérni.

Minthogy kisgyermekek teszteléséről van szó, a vizsgálatokat a tanítójuk egyszemélyes helyzetben végzi. A legtöbb feladatot a gyermek az érintőképernyőn maga oldja meg, némely feladat esetében a pedagógus írja be az eredményt. A vizsgálat 2×45 percet vesz igénybe.

A vizsgálati eszközök használatára való kiképzés két alkalommal 2022. június 22-én és 2022. augusztus 25-én történt. A pedagógusok részletes, írásos instrukciót is kaptak a teszt elvégzéséhez, valamint próbaméréseket végeztek.

Szeptembertől elkezdődtek a vizsgálatok. Szerda délutánonként online konzultációt tartunk.

A kontrolliskolák feladatai

A kutatás lényeges jellemzője, hogy fejlesztő és kontrolliskolákat vontunk be a kutatásba. A kontrolliskoláknak a hatásvizsgálatokban van nélkülözhetetlen szerepe. Elvégzik, a fejlesztő programot megvalósító iskolákhoz hasonlóan, a kiválasztott első osztályukkal az érintett tanulók bemeneti és kimeneti vizsgálatait. Ez teszi lehetővé a kutatási módszertant alkalmazó (fejlesztő) és a nem alkalmazó (kontroll) osztályok vizsgálati eredményeinek az összehasonlítását. Az összehasonlító elemzések alapján lehet majd kimutatni a kutatási módszertan fejlesztő hatását.

A gyerekek vizsgálata a fejlesztő és a kontrolliskolákban is ugyanúgy és ugyanakkor zajlik a kutatás elején és a kutatás végén (2022. szeptember – 2024. június).

A jelenléti felkészülések 2022. április -június

A jelenléti felkészülések során a tanító duók ismereteket szereztek a tanulási környezet fejlesztő környezetté alakításáról. A felkészülések jellemzően nemcsak képzést, hanem sokkal inkább kutatási együttműködés jellegű munkát takartak. A kutatócsoport által kifejlesztett módszertanok bemutatása, kipróbálása, tapasztalati tanulás után dönthettek a pedagógusok azokról a módszertani egységekről, amelyeket bevezetnek, és rendszeresen alkalmaznak ősztől az első osztályaikban.

A felkészülési szakasz megkezdődött

2022 márciusában a második kutatási időszakba léptünk. Kialakult a fejlesztést megvalósító intézmények listája. A kiválasztott mintába 21 általános iskolát vontunk be. A fejlesztés 2022. szeptember 1-jétől 2024. június 15-ig tart, így a 2022 szeptemberében a leendő első osztályosokat érinti

A kutatás lényeges jellemzője, hogy a kutatásba bevont iskolák pedagógusai a felajánlott módszereket felkészülés után kipróbálják, munkájukba önálló innovációként bevezetik, és rendszeresen használják a mindennapi tanítás során. Az így átalakított tanulási környezet hatását a 2 év fejlesztés utáni vizsgálatok hivatottak megmutatni.

Próba a laboriskolákban

A kutatásról szóló tájékoztatók ismeretében néhány önként jelentkező alsós tanító vállalkozott az elkészült módszertani egységek munkaváltozatának a kipróbálására. Ez egy nagyon fontos mozzanat azért, mert így a módszertan a gyakorlati tapasztalatok alapján kerül módosításra a véglegesítés előtt.