Hírek kategória bejegyzései

Doktorandusz Találkozó

A MTA-AVKF Kutatócsoport szakmai támogatásával „Módszerek, mérések, dilemmák” címmel Doktorandusz Találkozót szervezett az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A mostantól évente megrendezendő konferencia célja, hogy a doktori munkában résztvevő és ebben az irányban elindulni szándékozó fiataloknak segítsen információkkal, tapasztalatokkal, megmérettetési és kapcsolatépítési lehetőséggel.

Elindul az online Quatro Blocks kognitív tréning újabb tesztelése

A fejlesztő iskolák ősszel tesztelték először a Mondrian Blocks játékra épülő online tréninget. A pedagógusok visszajelzései alapján sikerült javítani a hibákat, és most februárban a gyerekek játszhatnak a kirakós játékkal. A visszajelzések alapján már csak az okoz gondot, hogy az iskolákban elérhető mobil eszközök között több nagyon régi típus is van, és ezeken nem tud futni a program.

Félidős kutatási beszámoló

Elkészült az MTA-AVKF Tanulási környezet kutatócsoport „A tanulási kudarcok megelőzése a tanulási környezet átalakításával az iskolai tanulás kezdetén” című kutatási programjának első félidős beszámolója. A beszámoló pdf formátumban megtekinthető, letölthető az alábbi linken: https://tanulas-kutatas.hu/wp-content/uploads/2023/10/MTA-AVKF_felidos_beszamolo.pdf

Félidős kutatói találkozó

A kutatócsoportunk értekezletet tart a Főiskolán szeptember 8-án délután. A fő témák a félidős beszámoló, az eddig munkák értékelése, a nemzetközi projekt szervezése, valamint a további MTA-AVKF kutatások megtervezése.

A Tanulókártyák készítése és mobil applikációs elérése

A Tanulókártyák készítésében majdnem harminc pedagógus és számos diák vesz részt. Pap Judit koordinálja a folyamatot, amelynek során a kártyák több lektoráláson is keresztül mennek, majd grafikát is kapnak. Köszönet az alkotó csapatnak, és a Budapesti Műszaki Egyetem diákjainak, akik dr. Forstner Bertalan vezetésével a kártyák szerkesztéséhez felületet készítettek, majd most már teljes egészében működő mobil applikációra adaptálták a kártyákat. A Tanulókártya-készítők webfelületének elérési linkje továbbra is működik, és pdf formátumban továbbra is letölthetők a kártyák: https://tanulokartyak.azurewebsites.net/

Ha valaki saját kártyákat szeretne készíteni, jelentkezzen az atipikus@gmail.com e-mail címen. A mobil applikáció letölthető a Google Play-enhttps://play.google.com/store/apps/details?id=hu.forstner.kartyak

Felkészülés a második év módszertani fejlesztéseire

2023. június 20-án lezárult a kutatási program első fejlesztési éve. Ennek a szakasznak a tapasztalatairól írásbeli beszámolót, valamint fotó-, videódokumentációt készítettek a fejlesztésbe bevont iskolák pedagógusai.

A kutatócsoport a visszajelzések alapján további módszertani egységeket dolgozott ki, valamint elkészítette a módszertani egységek és az általuk fejlesztett képességek összefüggés-táblázatát. A 2023. június 27-én tartott felkészülési napon megismerkedtek a pedagógusok az új fejlesztésekkel, valamint az összefüggés-táblázat felhasználásával áttekintettük és elemeztük a régi és az új módszertani egységeket.

Ebből a kínálatból választottak a következő tanévre a második osztályba lépő tanulóik számára.

Összegezve: 2023 őszén a támogató tanulási környezet kialakításáért 18 iskola 20 osztályában folytatódik majd a fejlesztés.

Bécsi tanulmányút

2023. június 22-én Bécsbe látogattunk a Technische Universität Wien meghívására, ahol egy különleges projektbe – Innovationslabor für Bildungsräume in bewegung (BiB Lab) -tekinthettünk be. Szabad fordításban: innovációs műhelyek az oktatásért.

Karin Harather, Ass.Prof. Mag.art. Dr.phil. Projektleiterin fogadott és kalauzolt bennünket. Mindhárom műhely lakótelepi környezetben működik, amelyből az egyiket egy csuklós buszban alakították ki. Így egész nyáron a lakótelep különböző pontjain kínál programokat a gyerekek számára. 

A projekt középpontjában az olyan kreatív térhasználat áll, amely tanulásra, mozgásra és pihenésre is alkalmas és amelynek a kialakításába, tervezésébe bevonták a felhasználók, a gyerekek, a pedagógusok kéréseit, ötleteit.

Délután egy olyan nemzetközi iskolába látogattunk el, amely építésekor már érvényesítették a felhasználók igényeit is.

A kutatócsoport tagjai közül Dani-Ördög Dalma szervezte és vezette a tanulmányutat, a kutatásban résztvevő iskolák közül 8 iskola tanítói vettek részt a programon.

Mondrian Blocks – kognitív alapozás az iskolakezdés idején – konferencia előadás

2023. június 15-én tartottunk előadást a „A művészet ereje – kifejezés, alkotás, gyógyítás, kognitív és érzelmi fejlesztés” című 6. Művészetpedagógiai Konferencián. Az előadásra a Vigadó épületében került sor. A szerzők: Gyarmathy Éva, Fenyvesi Kristóf, Kökényesi Imre, Lavicza Zsolt, Pap Judit, Turmezei Mónika. A kutatócsoport által bemutatott módszertan nagy érdeklődést váltott ki, többen ki is próbálták a módszer játék verzióját.

Megvédte doktori disszertációját kutatótársunk, Szűcs Antal Mór

A „Mesezene módszer hatása a fonológiai tudatosságra, valamint a gyorsautomatizált megnevezésre” című doktori értekezés, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Bizottsága előtt megvédett dolgozattal doktori címet nyert Szűcs Antal Mór. A módszer a kutatási csomagunk része, amelyet a pedagógusok megismerhettek és választhattak.

Szűcs Antal Mór a kutatásban a módszer hatástényezőit vizsgálja tovább, illetve a tanításba való beépítés lehetőségeit vizsgálja.

EU-s projekt pályázatunk – COGNI-TEaCH

A COGNI-TEaCH projektünk felsőoktatásra szánt digitális tananyagfejlesztéssel foglalkozik, és az „innovatív tanulási és tanítási gyakorlatok ösztönzését” célzó felsőoktatási prioritást célozza meg. Ennek a prioritásnak a teljesítése érdekében adatokon alapuló tanítás elsajátítását biztosítjuk a pedagógusoknak. Projektünkben érvényesül az innovatív, egyedi tartalom, azaz a tanulás kognitív, érzelmi és szociális fejlesztése. A módszertani anyagot digitalizált formában biztosítjuk és online közvetítjük. Az online, nyílt hozzáférésű tananyag a leendő és gyakorló tanárokat hatékony készségekkel, eszközökkel és pedagógiai módszertanokkal látja el az általános iskolás gyerekek kognitív, érzelmi és szociális kompetenciáinak fejlesztéséhez.