Hírek kategória bejegyzései

Kiváló szakdolgozatok készülnek a kutatási adataink feldolgozásával

Az ELTE pszichológia szakos diákjai a kutatási projektünkben alkalmazott Szenzomotoros és Kognitív Profil Teszttel végzett mérési adatokat vizsgálják, és két szakdolgozat is elkészült a témában:

  • Haász Evelin: A kognitív és szenzomotoros képességek, valamint az iskolai eredmények kapcsolata első osztályosok körében – a dolgozat itt olvasható.
  • Kiss Hanga: A munkamemória, fluid intelligencia és fonématudatosság kapcsolata az első osztályos iskolai teljesítménnyel – a dolgozat itt olvasható.

Iskolai kutatási munkák zárása

A kutatási projekt iskolai munka részének zárásaként ünnepélyes keretek között a Főiskola rektora, Gloviczki Zoltán és Gyarmathy Éva adta át az „innovatív pedagógus”, „innovatív vezető” okleveleket és emlékeket a projektben dolgozó pedagógusoknak. A záró találkozón bemutattuk az eddigi munkát és eredményeit.

Fókuszcsoportok

Kutatási projektünk egyik fő célja az első osztályosokat tanító pedagógusok tanulási környezet átalakításával kapcsolatos attitűdjeinek felmérése, a módszertani beavatkozás hatásának és a tanítói innovativitásnak a vizsgálata. A projekt iskolai módszertani részének zárásaként műhelymunkában fókuszcsoportokat szerveztünk, ahol három fő témában kérdeztük a pedagógusokat: innováció, módszertan, adatalapú döntéshozatal.

Másodikos gyerekek mérésének első tapasztalatai

A kutatási projektben követett második osztályos gyerekek mérése a vége felé tart. A tapasztalat szerint sokkal kevesebb technikai probléma merült fel, jobb volt a tanítók felszereltsége eszközök terén – lényegében nem volt gond a tablet vagy érintőképernyős laptop rendelkezésre állásával. A gyerekek is érettebben, ügyesebben tudtak részt venni a tesztelésben. Viszont a korábbiaknál kevesebb osztályban történt meg a második mérés. Így az első osztályhoz képest, amikor 1050 gyermek tesztelésére került sor, most összesen 737 gyermek teszteredményével számolhatunk. Ez továbbra is elegendő adatot jelent azonban a statisztikai feldolgozás szempontjából.

Második osztályosok mérése

Májusban és júniusban kerül sor a kutatásban résztvevő osztályok második mérésére. A közel ezer másodikos gyermek az első osztályhoz hasonló feladatokat végez el tableten vagy érintőképernyős laptopon a tanítója segítségével. Április végén online felkészítést kaptak a pedagógusok, hogy felfrissítsék a teszt használatával kapcsolatos ismereteket.

A Szenzomotoros és Kognitív Profil Teszt kisgyermekeknek készült feladatai kiválóan működtek az elsőosztályos mérések során. Most a második osztályos életkorban releváns feladatokat és az iskolai készségek szintjét mérő számolási és olvasási feladatokat is kapnak a gyerekek. Emellett a Quatro Blocks, mint teszt is debütál.

Jóllét és autonómia – adatalapú döntéshozatal

Április 25-én, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán megrendezett X. Keresztény Neveléstudományi Konferencia szekciójaként „Az autonómia és jóllét angyali köre” címmel interaktív kutatói műhelyt tartottunk. Gombás Judit,Gyarmathy Éva és Turmezei Mónika bemutatta a kutatásban eddig elért eredményeket, és ezek mentén rendkívül hasznos vita alakult ki. A főbb témák voltak:

  • Jóllét és autonómia egymásra hatása
  • Adatalapú tanulási környezet formálás – profil vizsgálatok
  • Módszertani fejlesztések
  • A módszertani fejlesztések bevezetésének tapasztalatai – esetekkel
  • Pedagógusok mentális egészségének vizsgálata – adatokkal

A konferencia résztvevőinek kérdései, javaslatai segítenek a kutatási eredmények tovább vitelében. Nagyon sok megerősítést kaptunk a téma fontosságát illetően. A pedagógus szakmai autonómiája a 21. századi kihívások közepette alapvető szükséglet.

Iskolavezetőkkel folytatott beszélgetés

A projekt iskolai része 2024. június 15-én lezárul, ezért ennek a kutatási egységnek a vége előtt – a legtágabban értelmezett tanulási környezet részeként – a fenntartók és a fejlesztést végző iskolák igazgatóinak tapasztalatait, véleményét is szerettük volna megismerni. Ennek érdekében rövid szakmai beszélgetéseket szerveztünk a fenntartó képviselőjével és a fejlesztésben érintett iskolák igazgatóival. Az interjúk során az iskolavezetőknek a kutatással kapcsolatos ismereteit, véleményét kérdeztük, valamint a kutatás témájának egyéb területeire vonatkozó meglátásaikat is kértük megosztani velünk.

Doktorandusz Találkozó

A MTA-AVKF Kutatócsoport szakmai támogatásával „Módszerek, mérések, dilemmák” címmel Doktorandusz Találkozót szervezett az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A mostantól évente megrendezendő konferencia célja, hogy a doktori munkában résztvevő és ebben az irányban elindulni szándékozó fiataloknak segítsen információkkal, tapasztalatokkal, megmérettetési és kapcsolatépítési lehetőséggel.

Elindul az online Quatro Blocks kognitív tréning újabb tesztelése

A fejlesztő iskolák ősszel tesztelték először a Mondrian Blocks játékra épülő online tréninget. A pedagógusok visszajelzései alapján sikerült javítani a hibákat, és most februárban a gyerekek játszhatnak a kirakós játékkal. A visszajelzések alapján már csak az okoz gondot, hogy az iskolákban elérhető mobil eszközök között több nagyon régi típus is van, és ezeken nem tud futni a program.

Félidős kutatási beszámoló

Elkészült az MTA-AVKF Tanulási környezet kutatócsoport „A tanulási kudarcok megelőzése a tanulási környezet átalakításával az iskolai tanulás kezdetén” című kutatási programjának első félidős beszámolója. A beszámoló pdf formátumban megtekinthető, letölthető az alábbi linken: https://tanulas-kutatas.hu/wp-content/uploads/2023/10/MTA-AVKF_felidos_beszamolo.pdf