Jóllét és autonómia – adatalapú döntéshozatal

Április 25-én, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán megrendezett X. Keresztény Neveléstudományi Konferencia szekciójaként „Az autonómia és jóllét angyali köre” címmel interaktív kutatói műhelyt tartottunk. Gombás Judit,Gyarmathy Éva és Turmezei Mónika bemutatta a kutatásban eddig elért eredményeket, és ezek mentén rendkívül hasznos vita alakult ki. A főbb témák voltak:

  • Jóllét és autonómia egymásra hatása
  • Adatalapú tanulási környezet formálás – profil vizsgálatok
  • Módszertani fejlesztések
  • A módszertani fejlesztések bevezetésének tapasztalatai – esetekkel
  • Pedagógusok mentális egészségének vizsgálata – adatokkal

A konferencia résztvevőinek kérdései, javaslatai segítenek a kutatási eredmények tovább vitelében. Nagyon sok megerősítést kaptunk a téma fontosságát illetően. A pedagógus szakmai autonómiája a 21. századi kihívások közepette alapvető szükséglet.