zeno bejegyzései

A felkészülési szakasz megkezdődött

2022 márciusában a második kutatási időszakba léptünk. Kialakult a fejlesztést megvalósító intézmények listája. A kiválasztott mintába 21 általános iskolát vontunk be. A fejlesztés 2022. szeptember 1-jétől 2024. június 15-ig tart, így a 2022 szeptemberében a leendő első osztályosokat érinti

A kutatás lényeges jellemzője, hogy a kutatásba bevont iskolák pedagógusai a felajánlott módszereket felkészülés után kipróbálják, munkájukba önálló innovációként bevezetik, és rendszeresen használják a mindennapi tanítás során. Az így átalakított tanulási környezet hatását a 2 év fejlesztés utáni vizsgálatok hivatottak megmutatni.

Próba a laboriskolákban

A kutatásról szóló tájékoztatók ismeretében néhány önként jelentkező alsós tanító vállalkozott az elkészült módszertani egységek munkaváltozatának a kipróbálására. Ez egy nagyon fontos mozzanat azért, mert így a módszertan a gyakorlati tapasztalatok alapján kerül módosításra a véglegesítés előtt.

Innovatív pedagógusok

2022. január 31-én lezárult a kutatási program megvalósítására vállalkozó és a kontrollcsoportokat biztosító iskolák regisztrációja. 55 iskola regisztrált intézményenként 2-2 fő vállalkozó szellemű, az újításra nyitott, innovatív tanítóval.

A kutatási munkák előkészítése

A projekt indulása óta a kutatási csoport 3 személyes megbeszélést tartott. Az első két megbeszélésen a további munka részleteit és az időtervét tisztázta.  A 3. , a legutóbbi megbeszélésen a módszertani egységek formájának és tartalmának egyeztetésére került sor  kialakítva ezzel az egyes módszertani egységek végleges változatát.

Kutatócsoportunk második helyezést ért el a publikációk fontosságát bemutató workshopon

“A Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program (2021-2025) nyertes kutatócsoportjai október 26-án első alkalommal Tihanyban – a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Vendégházában – találkoztak, hogy megismerjék egymást és közös célokat kitűzve, a kutatócsoportok közötti együttműködéssel minél sikeresebben teljesítsék a kutatási kihívásokat és a kutatási eredményeiket minél több elismert folyóiratban publikálják. A legfontosabb alapelv a bizonyítékokon alapuló eredmények nemzetközi szintű megmérettetése és a hazai közoktatási gyakorlat korszerű megalapozása.”

Olvasható az MTA honlapján.

Az első napon délután minden kutatócsoport „FameLab” stílusban három percben nagyon ötletesen demonstrálva mutatta be, hogy mi a szakterülete. A bemutatkozásokat egy háromfős zsűri értékelte és a legjobb négy bemutató előadás jutalomban részesült.

1. helyezett:

Csíkos Csaba bemutatkozásával az MTA-SZTE Metakogníció Kutatócsoport

2. helyezett:

Gyarmathy Éva bemutatkozásával az MTA- AVKF Tanulási Környezet Kutatócsoport

3. helyezett (döntetlen):

Molnár Gyöngyvér bemutatkozásával az MTA-SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoport

Kasik László
 bemutatkozásával az MTA-SZTE Iskolai Kudarcok Megelőzése Kutatócsoport

További részletek az MTA oldalán

HAS-AVCC Learning Environment Research Group

Scientific Foundations of Education Research Program of the Hungarian Academy of Sciences

HAS-AVCC Learning Environment Research Group

Ability structure differences between and within individuals grow significantly in a widened stimulus space in the 21th century. Increased diversity, uneven development and neurodevelopmental maturation necessitate the introduction of a personalised learning environment that can be implemented in a cognitive-developmental approach.

The transformation of the learning environment must take place simultaneously in three different spaces: educational-psychological, info-communicational, spatial-architectural.

In our research we explore two interrelated issues:

  1. The learning environment can be transformed into a developmental environment within the current educational framework, integrating sensory-motor and language developmental training into learning.
  2. Modified learning environment with sensory-motor and language development built-in the everyday learning in the first two years of primary school, has an early preventive effect to avoid school failure.

Research Group leader:

Eva Gyarmathy is a professor at the Apor Vilmos Catholic College, and a senior researcher at the Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology. Her research interest focuses on the challenges of the 21th century, and with it on talent associated with specific learning difficulties, ADHD and/or autism spectra. She is a lecturer at several universities. She is also a consultant to schools that serve children and adolescents who could not be integrated into mainstream schools. She founded the Atypical Development Methodology Centre, the Adolescent and Adult Dyslexia Centre and the Special Need Talent Support Council.

Research Group members

Prof. Dr. Eva Gyarmathy is a professor at the Apor Vilmos Catholic College and a Senior Researcher at the Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology. Her research interests focus on the challenges and educational needs of the 21st century, including special learning disabilities, ADHD, and/or autism spectrum disorders and talent development. She is a lecturer at several universities. As a psychotherapist, her activity directs toward the care of the profoundly gifted and multiple exceptional talents. She founded the Atypical Development Methodology Centre, the Adolescent and Adult Dyslexia Centre, and the Special Need Talent Support Council.

Contact:
gyarmathy.eva@gmail.com

Prof. Dr. Máté Tamáska, sociologist, architectural sociologist, university professor and academic vice-chancellor at the Apor Vilmos Catholic University (AVKF). In addition, he is a lecturer and supervisor of the Doctoral School of History and Ethnography of the University of Debrecen, and head of the spatial pedagogy research workshop of the AVKF. His main field of research is the sociology of architecture, with particular emphasis on the identity-shaping power of architecture, and the spaces of early childhood, above all, school architecture. His research focuses primarily on the symbolic messages of school buildings. The basic question is, what social messages does the school building convey to the outside urban space, and how does it assign social roles to the inside?

Contact:
tamaska.mate@avkf.hu

Dr Bertalan Forstner is an associate professor at Budapest University of Technology and Economics, Department of Automation and Applied Informatics. He received his PhD degree in 2008. He worked as a software developer since 1999. He has been leading mobile research activities in the department since 2002. He participated in the introduction of mobile device programming into academic education and elaborated on numerous related courses. He is also a regular organizer and speaker of Hungarian mobile technology-related conferences. Microsoft Junior Researcher-, IBM Faculty Award-, STEM- and HTE-awarded researcher, obtained the ICT Professor of the Year Award in 2013. The number of his publications exceeds 100, they are to be found in conference proceedings, international journals, books etc. He is a regular coordinator and manager of Hungarian and international projects. His current research interests include mobile software development, biofeedback-based systems, wearables and IoT.

Contact:
forstner.bertalan@aut.bme.hu

https://www.linkedin.com/in/bforstner/

Mór Antal Szűcs, speech therapist, special education teacher, music therapist, and assistant at the Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education at Eötvös Loránd University. As a university lecturer, his main topic is speech fluency and written language disorders. He is a doctoral student at ELTE’s Doctoral School of Education. His focus is on the development of preschool children’s phonological awareness and he investigates the effect of his 21st-century-oriented, motivational method on reading skills. As a music therapist, he is the founder and vice president of the Collective Alternative Music Workshop.

Contact: szucs.antal.mor@gmail.com

Dániel Ritter is an architect and a former student of the BME Doctoral School of Architecture. In recent years, he has participated as a designer in international projects such as the New National Gallery in Városliget and the New Transportation Museum. In his doctoral research, he is looking for the answer to whether the classroom schemes developed decades ago have a right to exist in today’s education as spaces of an open and fresh pedagogical approach.

Contact:
info@ritterarchitects.hu

http://ritterarchitects.hu

Zénó Szabó is a programmer, computer science, and economics teacher. He graduated from the ELTE Doctoral School of Education. He is a programmer and lecturer at Eötvös Loránd University. Managing Director of Contenet Ltd.

His main research interests are the identification of learning difficulties using IT tools and the online implementation of the Cognitive Profile Test.

Contact:
zeno@contenet.hu

Judit Pap is a teacher and educational expert. She is the Professional coordinator of the Methodological Centre for Atypical Development at the Apor Vilmos Catholic College, and a teacher of methodological workshops. Her main activities include preparing the professional content of training courses on atypical development, the preparation of the administration of the establishment and initiating and organizing training courses, and implementing professional projects and tenders. 


Contact: pap.judit@avkf.huMónika Turmezei is a history teacher, and a qualified teacher in the field of talent care and talent development, child psychodramatist, and mediator. Trainer of the National Talent Center, an employee of Csörögi Tanoda. Her main field is the development of the school support system: talent management, atypical development, and bullying. Activities: talent management, teacher training; children’s drama, talent management, board game, competence development sessions; bullying prevention and treatment, as well as restorative approach and methodology training; consulting, training, and content development.

Contact: turmezei.monika@avkf.hu

Dr Judit Gombás is a psychologist and college teacher. He is the head of the Department of Psychology and Physical Education at Apor Vilmos Catholic College and a lecturer at the Franz Liszt Academy of Music in Budapest. She mainly teaches psychological subjects related to teacher training and conducts teacher research. She regularly works with practising teachers from the most diverse areas of public education and art education and is committed to supporting the mental health and well-being of teachers. Her field of research is the monitoring of teachers, their development and the examination of their psychological and mental health.

Contact: gombas.judit@avkf.hu

Dr Györgyi Elekes college professor, sociologist, historian and secondary school teacher. Head of MA Mental Health in Relations and Community Development Program at the Apor Vilmos Catholic College. Lecturer at the Institute of Communication and Media Studies at the Pázmány Péter Catholic University. She received her PhD degree from the Doctoral School of Social Communication at the Corvinus University of Budapest. She worked for several years in the Presence Programme of the Hungarian Maltese Charity Service. Her main research interests include the pedagogy of disadvantaged children, community social work, community development, sociology of education, Roma studies and social communication.

Contact: elekes.gyorgyi@avkf.hu

Imre Kökényesi is a game developer working at Smart Egg PTE Ltd. For ten years, he has been involved in designing and developing logic board games and puzzles. Three of these years at Rubik Brand Licensing Ltd. He is working in the development of methods based on different games to measure and develop children’s cognitive abilities.

Contact: imre@kokenyesi.com


Bénikné Dézsi Bernadett is a singer and music teacher. She is a methodology teacher at the Apor Vilmos Catholic College. Her teaching activities cover the areas of voice training, speech technique, vocal music and methodology, as well as the use of art in development.

Contact: dezsi.bernadett@avkf.huDetti Micskei graduated as an architect from the Faculty of Architecture at the Technical University of Budapest in 2008. Her method, of visualizing the alphabet was created to answer her children’s questions, in 2021. In this gap-filling method, the pictures next to the letters have the same initial sound and shape. The method supports learning by adapting to the changing abilities of today’s children.

Contact:
detti@betuk.hu
https://betuk.hu

Zsóka Sipos is a certified speech and language therapist at the Metropolitan Specialist Pedagogical Service and an assistant professor at the Apor Vilmos Catholic College. Since 2014 she has been one of the professional coordinators of the Meixner Foundation. She holds a PhD in Education from the Szeged Doctoral School of Education. Her main research interests are fluent reading and the development and improvement of poor reading skills. In addition to writing traditional task collections, she has participated in several projects for the development of digital learning materials.

Contact: sipos.zsoka@avkf.hu

MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázat 2021

MTA-AVKF Tanulási környezet kutatócsoport kutatása – A tanulási kudarcok megelőzése a tanulási környezet átalakításával az iskolai tanulás kezdetén

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola kutatócsoportja négyéves kutatási pályázatot nyert el. A pályázat az iskolai kudarcoknak az első két iskolai évben történő csökkentését célozza.

A 21. századra rendkívüli módon kitágult ingertérben az egyének közötti és egyéneken belüli képességszerkezeti különbségek jelentősen növekednek, a fejlődési egyenetlenségek és a korábbitól eltérő idegrendszeri érési folyamatok gyakoribbá válnak. Szükségessé vált a megismerő-fejlesztő szemléletben megvalósítható személyre szabott tanulási környezet kialakítása. A tanulási környezet formálása három fő területen történik: pedagógiai-pszichológiai, téri-építészeti, digitális-informatikai.

Kutatásunkban két, egymással összefüggő kérdéskört vizsgálunk:

  1. A tanulási környezet a jelen oktatási keretek között is átalakítható fejlesztő környezetté, ami által a tanulásba beépül az szenzomotoros és nyelvi fejlesztés.
  • Az általános iskola első két évében a tanulási környezet átalakítása – osztályterem elrendezése, mozgáseszközök a teremben, digitális tanulás, tanulókártyák és egyéb, a mindennapi tanulásba épített, kognitív működést megalapozó szenzomotoros és nyelvi fejlesztés – jelentősen csökkenti az iskolai kudarcok kialakulását.

A kutatás lényeges jellemzője, hogy a kutatásba bevont iskolák pedagógusai a felajánlott módszereket felkészítés után kipróbálják, munkájukba önálló innovációként bevezetik és rendszeresen használják a mindennapi tanítás során. Az így átalakított tanulási környezet hatását a 2 év fejlesztés utáni vizsgálatok hivatottak megmutatni. A módszertani fejlesztés az általános iskola 1. és 2. évfolyamán zajlik. A kiválasztott mintába 25-30 általános iskolát vonunk be 2-2 tanítóval. A felkészítő szakasz 2022 tavaszán kezdődik, a fejlesztés 2022. szeptember 1-jétől 2024. június 15-ig tart, így a 2022 szeptemberében a leendő első osztályosokat érinti.

Részletes kutatási terv (MTA-AVKF_Tanulási_Kornyezet_Kutatási terv.pdf)