Hírek kategória bejegyzései

A kutatási munkák előkészítése

A projekt indulása óta a kutatási csoport 3 személyes megbeszélést tartott. Az első két megbeszélésen a további munka részleteit és az időtervét tisztázta.  A 3. , a legutóbbi megbeszélésen a módszertani egységek formájának és tartalmának egyeztetésére került sor  kialakítva ezzel az egyes módszertani egységek végleges változatát.

Kutatócsoportunk második helyezést ért el a publikációk fontosságát bemutató workshopon

“A Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program (2021-2025) nyertes kutatócsoportjai október 26-án első alkalommal Tihanyban – a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Vendégházában – találkoztak, hogy megismerjék egymást és közös célokat kitűzve, a kutatócsoportok közötti együttműködéssel minél sikeresebben teljesítsék a kutatási kihívásokat és a kutatási eredményeiket minél több elismert folyóiratban publikálják. A legfontosabb alapelv a bizonyítékokon alapuló eredmények nemzetközi szintű megmérettetése és a hazai közoktatási gyakorlat korszerű megalapozása.”

Olvasható az MTA honlapján.

Az első napon délután minden kutatócsoport „FameLab” stílusban három percben nagyon ötletesen demonstrálva mutatta be, hogy mi a szakterülete. A bemutatkozásokat egy háromfős zsűri értékelte és a legjobb négy bemutató előadás jutalomban részesült.

1. helyezett:

Csíkos Csaba bemutatkozásával az MTA-SZTE Metakogníció Kutatócsoport

2. helyezett:

Gyarmathy Éva bemutatkozásával az MTA- AVKF Tanulási Környezet Kutatócsoport

3. helyezett (döntetlen):

Molnár Gyöngyvér bemutatkozásával az MTA-SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoport

Kasik László
 bemutatkozásával az MTA-SZTE Iskolai Kudarcok Megelőzése Kutatócsoport

További részletek az MTA oldalán

MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázat 2021

MTA-AVKF Tanulási környezet kutatócsoport kutatása – A tanulási kudarcok megelőzése a tanulási környezet átalakításával az iskolai tanulás kezdetén

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola kutatócsoportja négyéves kutatási pályázatot nyert el. A pályázat az iskolai kudarcoknak az első két iskolai évben történő csökkentését célozza.

A 21. századra rendkívüli módon kitágult ingertérben az egyének közötti és egyéneken belüli képességszerkezeti különbségek jelentősen növekednek, a fejlődési egyenetlenségek és a korábbitól eltérő idegrendszeri érési folyamatok gyakoribbá válnak. Szükségessé vált a megismerő-fejlesztő szemléletben megvalósítható személyre szabott tanulási környezet kialakítása. A tanulási környezet formálása három fő területen történik: pedagógiai-pszichológiai, téri-építészeti, digitális-informatikai.

Kutatásunkban két, egymással összefüggő kérdéskört vizsgálunk:

  1. A tanulási környezet a jelen oktatási keretek között is átalakítható fejlesztő környezetté, ami által a tanulásba beépül az szenzomotoros és nyelvi fejlesztés.
  • Az általános iskola első két évében a tanulási környezet átalakítása – osztályterem elrendezése, mozgáseszközök a teremben, digitális tanulás, tanulókártyák és egyéb, a mindennapi tanulásba épített, kognitív működést megalapozó szenzomotoros és nyelvi fejlesztés – jelentősen csökkenti az iskolai kudarcok kialakulását.

A kutatás lényeges jellemzője, hogy a kutatásba bevont iskolák pedagógusai a felajánlott módszereket felkészítés után kipróbálják, munkájukba önálló innovációként bevezetik és rendszeresen használják a mindennapi tanítás során. Az így átalakított tanulási környezet hatását a 2 év fejlesztés utáni vizsgálatok hivatottak megmutatni. A módszertani fejlesztés az általános iskola 1. és 2. évfolyamán zajlik. A kiválasztott mintába 25-30 általános iskolát vonunk be 2-2 tanítóval. A felkészítő szakasz 2022 tavaszán kezdődik, a fejlesztés 2022. szeptember 1-jétől 2024. június 15-ig tart, így a 2022 szeptemberében a leendő első osztályosokat érinti.

Részletes kutatási terv (MTA-AVKF_Tanulási_Kornyezet_Kutatási terv.pdf)