A kutatás első eredményei elérhetők

 A jelen kutatásban fejlesztett vizsgálati eszköz

Az adatlapú oktatáshoz szükséges a pedagógusok számára könnyen használható és értelmezhető eszközöket biztosítani, hogy lehetőség szerint minél fiatalabb életkortól követhessék a tanulóik fejlődését. Olyan vizsgálati eljárást dolgoztunk ki, amely lehetőséget ad a pedagógusoknak a diákok differenciált megismerésére, és már húsz éve használják a pedagógusok (http://kognitivprofil.hu). Ennek az eszköznek a kiterjesztése a Szenzomotoros és Kognitív Profil Teszt, amely ötéves kortól használható.

A Kognitív Profil Teszt az iskolai készségek fejlődésében szerepet játszó leglényegesebb háttér kognitív működések, képességek és készségek vizsgálatát teszi lehetővé. Célja, hogy olyan sokoldalú képet ad­jon az egyén és csoport erősségeiről és gyengéiről, amely alapján, hatékony egyéni fejlesztési terv, személyre szabott, illetve a csoport sajátosságainak megfelelő tanítás alakítható ki. Ez a módszer különösen jól használható az iskolai oktatásban hátrányba kerülő alacsony szociokulturális hát­terű és neuroatipikus fejlődésű diákok ellátásában.

A feladatok játékos jellegűek és sikerélményt adnak, így a gyerekek szívesen végzik a tesztet. A teszt elektronikus változata az interneten in­gye­nesen elérhető a szülők, pedagógusok, egyéb szakemberek és kutatók számára.

A kutatási projekt tesztcsoportjai

Kutatásunk vizsgálati csoportjai az iskolát kezdő elsőosztályos gyermekek és pedagógusaik. A kísérleti módszertani munkában résztvevő pedagógusok részt vettek a tesztelésben és a módszertani fejlesztéseket kivitelezik, véleményezik. A kontroll csoportok pedagógusai csak a vizsgálatokban vesznek részt, ők a szokásos módszertanok szerint haladnak. A harmadik csoport a Polgár Judit által kidolgozott Sakkpalota módszertannal tanít. Ez a módszer már bizonyítottan segíti a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyerekeket, de ez az első osztály megkezdésekor elvben még nem jelent jobb indulást, feltéve, hogy nem elsősorban a tudatosabban módszertant kereső szülők gyermekei kerülnek ezekbe az osztályokba. Ez utóbbi feltételt a gyermekekkel végzett vizsgálatok eredményei alapján tudjuk ellenőrizni.

A három vizsgálati csoportba tartozó gyermekek száma a következő:

  1. A módszertani fejlesztésben részt vevő kísérleti csoport N= 443
  2. A módszertani fejlesztésben részt nem vevő kontrollcsoport N= 300
  3. A Sakkpalota módszerrel tanuló csoport N= 307

A gyermekek többsége a tesztcsomag összes feladatát megoldotta, és az iskolakezdő szenzomotoros és kognitív profil teljes körű mutatóit kaptuk.

1. táblázat A tesztelésben részt vevő gyermekek száma és az elvégzett feladatok száma.

CsoportGyerekek számaMegoldott feladatok számaGyerekenként elvégzett feladatok száma
Fejlesztő4431260228,45
Kontroll300831727,72
Sakkpalota307877628,59
Összesen10502969528,28

Az életkori megoszlás szerint a vizsgálatban részt vevő gyermekek 94,57%-a 6-7 éves.

2. táblázat A vizsgálatban részt vevő gyermekek életkora

Életkor5678910Szumma
Gyerekek száma1387606431211050
%0,10%36,86%57,71%4,10%1,14%0,10%100,00%

A tanítók hozzáértő közreműködésének köszönhetően ritka nagy adatbázis áll rendelkezésünkre a további kutatásokhoz, amelyben az iskolát kezdő gyerekek fejlődését vizsgáljuk. Kialakítunk egy iskolakezdő profilt, ami jelzi, hogy melyek azok a szükséges szenzomotoros és kognitív képességek, amelyek az iskolai készségek elsajátításhoz szükségesek.

A gyerekek és osztályok mindegyikéről számszerű és vizuális visszajelzést kapnak a tanítóik. Közös és egyéni konzultációk során cserélünk információt.