MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázat 2021

MTA-AVKF Tanulási környezet kutatócsoport kutatása – A tanulási kudarcok megelőzése a tanulási környezet átalakításával az iskolai tanulás kezdetén

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola kutatócsoportja négyéves kutatási pályázatot nyert el. A pályázat az iskolai kudarcoknak az első két iskolai évben történő csökkentését célozza.

A 21. századra rendkívüli módon kitágult ingertérben az egyének közötti és egyéneken belüli képességszerkezeti különbségek jelentősen növekednek, a fejlődési egyenetlenségek és a korábbitól eltérő idegrendszeri érési folyamatok gyakoribbá válnak. Szükségessé vált a megismerő-fejlesztő szemléletben megvalósítható személyre szabott tanulási környezet kialakítása. A tanulási környezet formálása három fő területen történik: pedagógiai-pszichológiai, téri-építészeti, digitális-informatikai.

Kutatásunkban két, egymással összefüggő kérdéskört vizsgálunk:

  1. A tanulási környezet a jelen oktatási keretek között is átalakítható fejlesztő környezetté, ami által a tanulásba beépül az szenzomotoros és nyelvi fejlesztés.
  • Az általános iskola első két évében a tanulási környezet átalakítása – osztályterem elrendezése, mozgáseszközök a teremben, digitális tanulás, tanulókártyák és egyéb, a mindennapi tanulásba épített, kognitív működést megalapozó szenzomotoros és nyelvi fejlesztés – jelentősen csökkenti az iskolai kudarcok kialakulását.

A kutatás lényeges jellemzője, hogy a kutatásba bevont iskolák pedagógusai a felajánlott módszereket felkészítés után kipróbálják, munkájukba önálló innovációként bevezetik és rendszeresen használják a mindennapi tanítás során. Az így átalakított tanulási környezet hatását a 2 év fejlesztés utáni vizsgálatok hivatottak megmutatni. A módszertani fejlesztés az általános iskola 1. és 2. évfolyamán zajlik. A kiválasztott mintába 25-30 általános iskolát vonunk be 2-2 tanítóval. A felkészítő szakasz 2022 tavaszán kezdődik, a fejlesztés 2022. szeptember 1-jétől 2024. június 15-ig tart, így a 2022 szeptemberében a leendő első osztályosokat érinti.

Részletes kutatási terv (MTA-AVKF_Tanulási_Kornyezet_Kutatási terv.pdf)